Jerycho

Jerycho to arabskie miasto usytuowane w Judei, we wschodniej części Palestyny.

W pobliżu Jerycha odkryto pozostałości ludzkich osad sprzed około 11 tys. lat. W czasach biblijnych Jerycho zostało zdobyte i zniszczone przez Izraelitów pod wodzą Jozuego.

Ten niezwykły region w całości położony jest poniżej poziomu morza. Jego przedziwny pejzaż jest dziełem erozji. Starożytne ruiny giną wśród bujnej przyrody tworzącej oazę, w której bujnej zieleni towarzyszą żywe barwy kwiatów i owoców. Można tu zwiedzać pozostałości jednego z najwcześniejszych osiedli ludzkich, otoczonego potężnym murem kamiennym. Według tradycji biblijnej, mury Jerycha runęły od dźwięku trąb oblegających miasto Izraelczyków.