Galilea

Galilea to kraina historyczna w północnym Izraelu i w Palestynie, między Morzem Sródziemnyum a rzeką Jordan.

Galilea uznawana jest za kolebkę chrystianizmu. Według Nowego Testamentu jest miejscem pochodzenia Chrystusa i większości jego uczniów. Znajduje się tu Nazaret będący sanktuarium związanym z Marią i Józefem. W Galilei warto także zwiedzić Kanę Galilejską, znaną z wesela przedstawionego w Ewangelii (mieści się tutaj m.in. zabytkowy kościół franciszkanów), Górę Tabor na której znajdują się ruiny obiektów budowanych przez chrześcijan m.in. Sanktuarium Przemienienia czy Jezioro Tyberiadzkie upamiętnione w Ewangelii częstym przebywaniem Chrystusa.